ผ้าปูโรงแรม

ผ้าปูโรงแรม

วิธีการเลือกผ้าปูโรงแรมอย่างไรให้เหมาะสม

สำหรับเตียงของทางโรงแรม หรือรีสอร์ตต่าง ๆ และผ้าปูโรงแรมส่วนใหญ่ มักจะมีความหนานุ่ม เรียบลื่น เพื่อที่จะให้ผู้เข้าใช้งานทุก ๆ ท่าน รับสัมผัสในการพักผ่อนได้อย่างสบายมากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเห็นผู้สีขาวเพียงอย่างเดียวนั้น เพราะด้วยปัจจัยหลักที่สามารถสร้างความนุ่มลื่น และสบายผิวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกผ้าปูที่เหมาะสมกับความต้องการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผ้าปูแต่ละประเภทจะมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วผ้าปูโรงแรมจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  1. ผ้าปูที่นอนโรงแรมแบบไม่รัดมุม : สำหรับผ้าปูโรงแรมแบบไม่รัดมุม จะมีลักษณะการตัดผ้าปูตามขนาดของที่นอน ซึ่งขนาดของผ้าปูที่นอนโรงแรมโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีขนาดตามมาตรฐานทั่ว ๆ