วิธีการเลือกผ้าปูโรงแรมอย่างไรให้เหมาะสม

ผ้าปูโรงแรม

สำหรับเตียงของทางโรงแรม หรือรีสอร์ตต่าง ๆ และผ้าปูโรงแรมส่วนใหญ่ มักจะมีความหนานุ่ม เรียบลื่น เพื่อที่จะให้ผู้เข้าใช้งานทุก ๆ ท่าน รับสัมผัสในการพักผ่อนได้อย่างสบายมากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเห็นผู้สีขาวเพียงอย่างเดียวนั้น เพราะด้วยปัจจัยหลักที่สามารถสร้างความนุ่มลื่น และสบายผิวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกผ้าปูที่เหมาะสมกับความต้องการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผ้าปูแต่ละประเภทจะมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วผ้าปูโรงแรมจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ผ้าปูที่นอนโรงแรมแบบไม่รัดมุม : สำหรับผ้าปูโรงแรมแบบไม่รัดมุม จะมีลักษณะการตัดผ้าปูตามขนาดของที่นอน ซึ่งขนาดของผ้าปูที่นอนโรงแรมโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีขนาดตามมาตรฐานทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ขนาด 3.5 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟุต ดังนั้นการเลือกซื้อผ้าปูในแต่ละครั้ง สิ่งที่สำคัญคือการแจ้งขนาดเตียงให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการตัดนั่นเอง ในส่วนของข้อดีผ้าปูไม่รัดมุด คือ จะมีความสวยงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถทำความสะอาด และรักษาความสะอาดได้อย่างง่ายดาย แต่จะมีข้อเสียตรงที่ จะต้องใช้ความชำนาญในการปูเตียงค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีราคาสูงกว่ารูปแบบอื่น 

2. ผ้าปูที่นอนแบบรัดมุม : สำหรับผ้าปูโรงแรมประเภทนี้จะมียางยืดอยู่ตรงขอบของทั้ง 4 ด้าน เพื่อที่จะใช้สำหรับการรัดมุมที่นอน ซึ่งหากใครต้องการใช้งานผ้าปูประเภทนี้ จะต้องทราบถึงความสูงที่แน่นอนของที่นอน เพื่อที่จะตัดผ้าปูออกมาให้อย่างพอดี ป้องกันการยับ หรือการหลวมมากจนเกินไป ซึ่งในส่วนของข้อดีผ้าปูแบบรัดมุมนั้น จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าเดิม แถมยังไม่ต้องใช้ความชำนาญในการปูที่นอนเท่าไหร่นัก แต่จะมีข้อเสียตรงที่ อาจจะเห็นรอยยับได้ง่าย และหากรีดอาจจะไม่เรียบเท่าที่ควร 

สำหรับผ้าปูโรงแรมจะมีความสำคัญต่อการเลือกใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าผ้าปูแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของข้อดี และข้อเสีย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะขึ้นอยู่กับความถนัดในการใช้งานของแต่ละท่านเสียมากกว่า หากใครถนัดที่จะใช้ผ้าปูแบบไม่รัดมุม ก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย หรือหากใครที่ถนัดผ้าปูแบบรัดมุมมากกว่า ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อผ้าปู ควรจะเลือกตามลักษณะของการใช้งาน เพื่อที่จะใช้ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

Gary Willis
info@creativefront.org