การจดทะเบียนบริษัท 1 คน

จดทะเบียนบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฎหมายคุ้มครองในด้านของธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องมีข้อจำกัดในเรื่องของผู้ร่วมลงทุนหรือเจ้าของจำเป็นที่จะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปนั้น ทำให้ผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทเป็นของตัวเองอย่างเพียงผู้เดียวนั้นไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนบริษัทที่เป็นของตัวเองได้ แต่ล่าสุดได้มีร่างพระราชบัญญัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยเรื่องของจำนวนผู้ที่เป็นเจ้าของออกมาล่าสุด ที่กล่าวไว้ว่า สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนบริษัทโดยมีจำนวนผู้ที่เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันในปี 2564 ยังเป็นร่างพระราชบัญญัติ ยังไม่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่กำลังศึกษาก็สามารถเรียนรู้ไว้ได้ไม่เสียหาย เผื่อในวันหนึ่งในอนาคตร่างนี้อาจจะถูกนำมาบังคับใช้ในกฎหมายได้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลไว้ถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการไว้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ

ผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทจำกัดคนเดียวนั้นสามารถเปิดได้แค่หนึ่งบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถเปิดพร้อมกันหรือหลาย ๆ บริษัทได้ ทั้งนี้เนื่องจากตามร่างกฎหมายระบุไว้ว่าการก่อตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวนั้นจะต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างจำกัดซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่เกินเงินทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องการเปิดบริษัทขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัท จำเป็นที่จะต้องปิดบริษัทเก่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดบริษัทใหม่ค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์ในร่างพระราชบัญญัตินี้สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ และสามารถทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถนำรายได้ไปเสียภาษีได้อย่างถูกต้องได้อีกด้วยค่ะ

ในการตั้งชื่อของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพียงคนเดียวนั้นจะมีหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเฉพาะ คือ จะต้องมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่า คนเดียวเสมอค่ะ ยกตัวอย่างเช่น นางสาว ดีใจ อยากที่จะจัดตั้งบริษัทตามชื่อของตนเองที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้แต่เพียงผู้เดียว เวลาไปจดทะเบียนขึ้นเป็นบริษัทแล้ว จะต้องใช้ชื่อบริษัทว่า “บริษัท ดีใจ จำกัด (คนเดียว)” เป็นต้น ในส่วนของทุนในการจัดตั้งบริษัทสามารถจ่ายในรูปแบบเงินสด เช็ค หรือสินทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้ โดยถ้าชำระเป็นเงินจะต้องชำระให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก่อนทำการจดทะเบียนบริษัทขึ้น ส่วนถ้าชำระเป็นสินทรัพย์จะต้องมีการประเมินราคาเพื่อเทียบเป็นมูลค่าที่จะต้องชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ขึ้นจดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัดคนเดียวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทจำกัดได้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุน 3 ท่านขึ้นไป โดยจำเป็นจะต้องทำเอกสารแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของบริษัทต่อไป อีกทั้งยังต้องจัดตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ และสามารถจัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้จัดการเป็นจำนวนคนเท่าใดก็ได้ เรียกง่าย ๆ ว่า สิทธิตกเป็นของเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวอย่างแท้จริง

Gary Willis
info@creativefront.org